Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V25

Názov: V25
Popis premennej: »SR je lepšia krajina ako väčšina iných«

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
"Vo všeobecnosti je Slovenská republika lepšia krajina ako väčšina iných."

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 100 7.2
skôr súhlasím 2 199 14.34
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 384 27.67
skôr nesúhlasím 4 338 24.35
vôbec nesúhlasím 5 267 19.24
neviem 8 100 7.2

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 3.70101 / 1.6602

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.