Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V38

Názov: V38
Popis premennej: »SR by mala obmedziť dovoz zahraničného tovaru«

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
"Slovenská republika by mala v záujme ochrany svojej ekonomiky obmedziť dovoz zahraničného tovaru."

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 370 26.66
skôr súhlasím 2 399 28.75
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 222 15.99
skôr nesúhlasím 4 224 16.14
vôbec nesúhlasím 5 119 8.57
neviem 8 54 3.89

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 2.70677 / 1.65731

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.