Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V39

Názov: V39
Popis premennej: »Medzinárodné orgány majú mať právo presadiť riešenie«

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
"Ak ide o určité problémy (napr. znečisťovanie životného prostredia), mali by mať medzinárodné orgány (OSN, EÚ) právo presadiť riešenie."

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 336 24.21
skôr súhlasím 2 489 35.23
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 238 17.15
skôr nesúhlasím 4 134 9.65
vôbec nesúhlasím 5 63 4.54
neviem 8 128 9.22

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 2.81196 / 1.96764

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.