Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V41

Názov: V41
Popis premennej: SR má uplatňovať svoje záujmy aj za cenu konfliktov

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
"SR by mala viac uplatňovať svoje záujmy, aj ak by to malo viesť ku konfliktom s inými národmi."

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 105 7.56
skôr súhlasím 2 198 14.27
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 232 16.71
skôr nesúhlasím 4 403 29.03
vôbec nesúhlasím 5 366 26.37
neviem 8 84 6.05

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 3.82637 / 1.61936

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.