Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V43

Názov: V43
Popis premennej: »STV by mala uprednostňovať slovenské programy«

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
" Slovenská televízia by mala uprednostňovať slovenské filmy a programy."

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 235 16.93
skôr súhlasím 2 222 15.99
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 303 21.83
skôr nesúhlasím 4 288 20.75
vôbec nesúhlasím 5 294 21.18
neviem 8 46 3.31

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 3.29827 / 1.62277

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.