Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V47

Názov: V47
Popis premennej: »Prisťahovalci prispievajú k zvyšovaniu kriminality«

Znenie otázky:
Nasledujúce otázky sa týkajú problému prisťahovalcov, ktorí prišli na Slovensko trvalo žiť. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
Prisťahovalci prispievajú k zvyšovaniu kriminality

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 438 31.56
skôr súhlasím 2 458 33
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 246 17.72
skôr nesúhlasím 4 131 9.44
vôbec nesúhlasím 5 43 3.1
neviem 8 72 5.19

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 2.45461 / 1.67688

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.