Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej C17

Názov: C17
Popis premennej: S ktorými krajinami má SR ekonomicky spolupracovať? 1 výber

Znenie otázky:
Uveďte, prosím, 3 krajiny, s ktorými by mala mať Slovenská republika najužšiu ekonomickú spoluprácu? Zoraďte ich podľa dôležitosti! Môžete vyberať zo všetkých krajín sveta!
1. krajina:

PopisHodnota Frekvencia*%*
Česko 1 452 32.56
Poľsko 2 19 1.37
Maďarsko 3 38 2.74
Rusko 4 145 10.45
Ukrajina 5 29 2.09
Rumunsko 6 0 0
Bulharsko 7 2 0.14
Srbsko 8 1 0.07
Chorvátsko 9 1 0.07
Bosna 10 0 0
Slovinsko 11 2 0.14
Grécko 12 0 0
Nemecko 13 255 18.37
Rakúsko 14 102 7.35
Švajčiarsko 15 66 4.76
Francúzsko 16 19 1.37
Taliansko 17 7 0.5
Španielsko 18 0 0
Portugalsko 19 0 0
Veľká Británia 20 16 1.15
Belgicko 21 1 0.07
Holandsko 22 7 0.5
Švédsko 23 2 0.14
Fínsko 24 0 0
Nórsko 25 0 0
Dánsko 26 0 0
iná Európa 27 0 0
USA 28 155 11.17
Kanada 29 3 0.22
iná Amerika 30 0 0
Turecko 31 0 0
Izrael 32 0 0
Japonsko 33 30 2.16
Južná Kórea 34 1 0.07
Čína 35 3 0.22
India 36 0 0
iná Ázia 37 1 0.07
Afrika 38 0 0
Austrália 39 0 0
iné 40 0 0
Juhoslávia 41 0 0
arabské štáty 42 2 0.14
nevie 98 29 2.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 98
Priemer / štandardná odchýlka: 11.9582 / 15.8168

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.