Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej C19

Názov: C19
Popis premennej: S ktorými krajinami má SR ekonomicky spolupracovať? 3 výber

Znenie otázky:
Uveďte, prosím, 3 krajiny, s ktorými by mala mať Slovenská republika najužšiu ekonomickú spoluprácu? Zoraďte ich podľa dôležitosti! Môžete vyberať zo všetkých krajín sveta!
3. krajina:

PopisHodnota Frekvencia*%*
Česko 1 118 8.5
Poľsko 2 86 6.2
Maďarsko 3 71 5.12
Rusko 4 170 12.25
Ukrajina 5 45 3.24
Rumunsko 6 0 0
Bulharsko 7 2 0.14
Srbsko 8 0 0
Chorvátsko 9 4 0.29
Bosna 10 0 0
Slovinsko 11 6 0.43
Grécko 12 0 0
Nemecko 13 245 17.65
Rakúsko 14 190 13.69
Švajčiarsko 15 74 5.33
Francúzsko 16 56 4.03
Taliansko 17 20 1.44
Španielsko 18 1 0.07
Portugalsko 19 0 0
Veľká Británia 20 21 1.51
Belgicko 21 1 0.07
Holandsko 22 15 1.08
Švédsko 23 5 0.36
Fínsko 24 1 0.07
Nórsko 25 0 0
Dánsko 26 1 0.07
iná Európa 27 5 0.36
USA 28 83 5.98
Kanada 29 12 0.86
iná Amerika 30 1 0.07
Turecko 31 0 0
Izrael 32 2 0.14
Japonsko 33 46 3.31
Južná Kórea 34 1 0.07
Čína 35 18 1.3
India 36 1 0.07
iná Ázia 37 1 0.07
Afrika 38 0 0
Austrália 39 2 0.14
iné 40 0 0
Juhoslávia 41 1 0.07
arabské štáty 42 5 0.36
nevie 98 0 0
SYSMISS 78 5.62

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1310
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 42
Priemer / štandardná odchýlka: 12.3313 / 9.32776

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.