Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej C20

Názov: C20
Popis premennej: S ktorými krajinami má SR politicky spolupracovať? 1 výber

Znenie otázky:
Uveďte, prosím, 3 krajiny, s ktorými by mala mať Slovenská republika najužšiu politickú spoluprácu? Zoraďte ich podľa dôležitosti! Môžete vyberať zo všetkých krajín sveta!
1. krajina:

PopisHodnota Frekvencia*%*
Česko 1 614 44.24
Poľsko 2 34 2.45
Maďarsko 3 70 5.04
Rusko 4 97 6.99
Ukrajina 5 18 1.3
Rumunsko 6 1 0.07
Bulharsko 7 0 0
Srbsko 8 0 0
Chorvátsko 9 2 0.14
Bosna 10 0 0
Slovinsko 11 1 0.07
Grécko 12 0 0
Nemecko 13 148 10.66
Rakúsko 14 91 6.56
Švajčiarsko 15 30 2.16
Francúzsko 16 23 1.66
Taliansko 17 2 0.14
Španielsko 18 0 0
Portugalsko 19 0 0
Veľká Británia 20 11 0.79
Belgicko 21 0 0
Holandsko 22 3 0.22
Švédsko 23 4 0.29
Fínsko 24 0 0
Nórsko 25 2 0.14
Dánsko 26 1 0.07
iná Európa 27 4 0.29
USA 28 156 11.24
Kanada 29 2 0.14
iná Amerika 30 0 0
Turecko 31 0 0
Izrael 32 0 0
Japonsko 33 1 0.07
Južná Kórea 34 0 0
Čína 35 0 0
India 36 0 0
iná Ázia 37 0 0
Afrika 38 2 0.14
Austrália 39 0 0
iné 40 0 0
Juhoslávia 41 0 0
arabské štáty 42 1 0.07
nevie 98 70 5.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 98
Priemer / štandardná odchýlka: 12.5749 / 21.7328

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.