Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A38_P

Názov: A38_P
Popis premennej: Výroky: Proti škodlivej morálke zdôrazňujúcej slobodu treba postaviť kresť. hodnoty

Znenie otázky:
Ľudia vyjadrujú svoje životné presvedčenia napr. takými výrokmi, aké Vám teraz prečítam. Posúďte ich, prosím, jeden po druhom a vyslovte k nim svoj súhlas alebo nesúhlas.
P - "Proti škodlivej morálke ľudí, ktorí stále iba zdôrazňujú slobodu, treba postaviť osvedčené tradičné kresťanské hodnoty"

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím113011.49
skôr súhlasím232528.74
skôr nesúhlasím330426.88
vôbec nesúhlasím418116
výroku nerozumie8595.22
výroku rozumie, ale nevie sa rozhodnúť, ako ho posúdiť913211.67

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 3.60389 / 2.4604

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.