Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A9_B1

Názov: A9_B1
Popis premennej: Akými jazykmi bežne rozprávate v susedstve

Znenie otázky:
Akými jazykmi bežne, obvykle rozprávate v jednotlivých prostrediach? MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! B - v susedstve

PopisHodnota Frekvencia*%*
slovenským199587.98
maďarským2988.66
rusínskym3171.5
ukrajinským410.09
rómskym520.18
českým600
iným7181.59
netýka sa800

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 7
Priemer / štandardná odchýlka: 1.22193 / 0.841036

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.