Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A45_1

Názov: A45_1
Popis premennej: dôvod pre hnev

Znenie otázky:
Čo by Vás z nasledovných možností najviac nahnevalo, ak by sa na Slovensku udiali? Vyberte prosím najvážnejší dôvod pre Váš hnev, za ním potom druhý najvážnejší a tretí najvážnejší!

PopisHodnota Frekvencia*%*
posilňovanie vplyvu katolíckej cirkvi na štát124821.93
ponechanie doterajšieho rozhodovania o interrupciách, bez je2312.74
ďalšie zväčšovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými348342.71
vyššie zdanenie ľudí s vyššími príjmami, než s príjmami nižš4262.3
pretrvávanie prekážok, ktoré dnešná spoločnosť kladie ženám5252.21
rozšírenie používania jazyka národnostnej menšiny ...6766.72
zavedenie plne plateného vysokoškolského štúdia7655.75
obmedzenie právomocí Slovenska a iných menších krajín v EÚ..8383.36
zrušenie tzv. Benešových dekrétov1040.35
nezrušenie tzv. Benešových dekrétov1120.18
ponechanie Vášho regiónu bez pomoci zo strany štátu alebo Eu12383.36
výrazné pomáhanie štátu Rómom13746.54
odmietnutie štátu podať pomocnú ruku Rómom1410.09
žiadny z nich8850.44
nevie sa rozhodnúť99151.33

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 5.855 / 12.6173

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.