Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A45_2

Názov: A45_2
Popis premennej: dôvod pre hnev - druhý v poradí

Znenie otázky:
Čo by Vás z nasledovných možností najviac nahnevalo, ak by sa na Slovensku udiali? Vyberte prosím najvážnejší dôvod pre Váš hnev, za ním potom druhý najvážnejší a tretí najvážnejší!

PopisHodnota Frekvencia*%*
posilňovanie vplyvu katolíckej cirkvi na štát1786.9
ponechanie doterajšieho rozhodovania o interrupciách, bez je2262.3
ďalšie zväčšovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými323520.78
vyššie zdanenie ľudí s vyššími príjmami, než s príjmami nižš4464.07
pretrvávanie prekážok, ktoré dnešná spoločnosť kladie ženám5736.45
rozšírenie používania jazyka národnostnej menšiny ...619817.51
zavedenie plne plateného vysokoškolského štúdia712010.61
obmedzenie právomocí Slovenska a iných menších krajín v EÚ..8776.81
zrušenie tzv. Benešových dekrétov10141.24
nezrušenie tzv. Benešových dekrétov1180.71
ponechanie Vášho regiónu bez pomoci zo strany štátu alebo Eu12988.66
výrazné pomáhanie štátu Rómom13988.66
odmietnutie štátu podať pomocnú ruku Rómom1480.71
žiadny z nich8800
nevie sa rozhodnúť9900
SYSMISS524.6

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1079
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 14
Priemer / štandardná odchýlka: 6.31881 / 3.645

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.