Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A45_3

Názov: A45_3
Popis premennej: dôvod pre hnev - tretí v poradí

Znenie otázky:
Čo by Vás z nasledovných možností najviac nahnevalo, ak by sa na Slovensku udiali? Vyberte prosím najvážnejší dôvod pre Váš hnev, za ním potom druhý najvážnejší a tretí najvážnejší!

PopisHodnota Frekvencia*%*
posilňovanie vplyvu katolíckej cirkvi na štát1595.22
ponechanie doterajšieho rozhodovania o interrupciách, bez je2110.97
ďalšie zväčšovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými3968.49
vyššie zdanenie ľudí s vyššími príjmami, než s príjmami nižš4131.15
pretrvávanie prekážok, ktoré dnešná spoločnosť kladie ženám5393.45
rozšírenie používania jazyka národnostnej menšiny ...6998.75
zavedenie plne plateného vysokoškolského štúdia713111.58
obmedzenie právomocí Slovenska a iných menších krajín v EÚ..81049.2
zrušenie tzv. Benešových dekrétov10262.3
nezrušenie tzv. Benešových dekrétov11121.06
ponechanie Vášho regiónu bez pomoci zo strany štátu alebo Eu1214713
výrazné pomáhanie štátu Rómom1325322.37
odmietnutie štátu podať pomocnú ruku Rómom14131.15
žiadny z nich8800
nevie sa rozhodnúť9900
SYSMISS12811.32

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 14
Priemer / štandardná odchýlka: 8.56032 / 3.97285

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.