Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A46_E

Názov: A46_E
Popis premennej: vstup do EU bude logický - tunajšia inteligencia sa vždy orientovala na Západ

Znenie otázky:
Od budúceho roku sa Slovensko stane členskou krajinou Európskej únie. Ako posudzujete nasledovné tvrdenia?
E - "Vstup do EÚ bude logický - tunajšia inteligencia a duchovenstvo sa tradične orientovali predovšetkým na Západ"

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím114112.47
skôr súhlasím248743.06
skôr nesúhlasím319216.98
vôbec nesúhlasí4484.24
nevie926323.25

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 3.75774 / 2.96254

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.