Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A46_H

Názov: A46_H
Popis premennej: vstup do EU oslabí doterajšie sociálne zretele uplatňované v našej spoločnosti

Znenie otázky:
Od budúceho roku sa Slovensko stane členskou krajinou Európskej únie. Ako posudzujete nasledovné tvrdenia?
H - "Vstup do EÚ oslabí doterajšie sociálne zretele uplatňované v našej spoločnosti"

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím115914.06
skôr súhlasím238934.39
skôr nesúhlasím327023.87
vôbec nesúhlasí4585.13
nevie925522.55

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 3.77896 / 2.91118

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.