Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A9_C1

Názov: A9_C1
Popis premennej: Akými jazykmi bežne rozprávate v obci/ meste, kde máte trvalé bydlisko

Znenie otázky:
Akými jazykmi bežne, obvykle rozprávate v jednotlivých prostrediach? MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! C - v obci/meste, kde máte trvalé bydlisko

PopisHodnota Frekvencia*%*
slovenským1100588.86
maďarským2907.96
rusínskym3171.5
ukrajinským410.09
rómskym510.09
českým600
iným7171.5
netýka sa800

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 7
Priemer / štandardná odchýlka: 1.20601 / 0.813057

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.