Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A57

Názov: A57
Popis premennej: príslušnosť k cirkvi

Znenie otázky:
Ku ktorej cirkvi sa hlásite?

PopisHodnota Frekvencia*%*
k rímskokatolíckej168860.83
ku gréckokatolíckej2615.39
k pravoslávnej380.71
k evanjelickej a.v.41069.37
ku kalvínskej5262.3
k inej640.35
k žiadnej723120.42
nevie970.62

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 2.73386 / 2.47588

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.