Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A60

Názov: A60
Popis premennej: sebazaradenie do spol. vrstiev

Znenie otázky:
Naša spoločnosť sa skladá z rôznych skupín či spoločenských vrstiev. Do ktorej spoločenskej vrstvy by ste zaradili seba a svoju rodinu?

PopisHodnota Frekvencia*%*
najvyššia vrstva170.62
vyššia stredná vrstva2706.19
stredná vrstva348442.79
nižšia stredná vrstva442837.84
najnižšia vrstva512110.7
nevie9211.86

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 3.62953 / 1.07989

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.