Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A14A

Názov: A14A
Popis premennej: S ktorou z uvedených skupín sa najviac stotožňujete

Znenie otázky:
Okolo nás je mnoho skupín, do viacerých z nich patríme a niektoré považujeme za veľmi dôležité. Na temto lístku sú uvedené niektoré skupiny. S ktorou spomedzi týchto skupín ste najhlbšie stotožnený/á, najsilnejšie sa k nej hlásite? Prosím, uveďte najprv len jednu!

PopisHodnota Frekvencia*%*
mladí120918.48
v strednom veku21099.64
starší3706.19
muži4413.63
ženy5746.54
ľudia z vidieckeho prostredia6564.95
ľudia z prostredia menšieho mesta7282.48
ľudia z prostredia veľkého mesta870.62
Slováci1017415.38
Maďari11383.36
Rómovia1210.09
vyššia stredná vrstva13121.06
stredná vrstva14221.95
nižšia stredná vrstva15110.97
najnižšia vrstva1630.27
majetní1700
stredne majetní1880.71
chudobní1990.8
vyššie vzdelanie20181.59
stredné vzdelanie21151.33
nižšie vzdelanie2210.09
poľnohospodári2360.53
robotníci24151.33
majstri remesla25110.97
technici2630.27
odborní pracovníci27100.88
zamestnanci2870.62
podnikatelia2960.53
veriaci v Boha s dôverou v cirkev30393.45
veriaci v Boha bez dôvery v cirkev3130.27
ľudia bez vierovyznania3200
rímsko-katolíci33232.03
grécko-katolíci3440.35
evanjelíci a.v. (luteráni)3540.35
kalvíni3600
pravoslávni3700
kresťania vôbec3870.62
"tí dole"3990.8
"tí hore"4010.09
Bratislavčania4110.09
ne-Bratislavčania4210.09
ľudia zo západného Slovenska4360.53
ľudia z južného Slovenska4420.18
Stredoslováci4560.53
Východniari46141.24
ľavicovo zmýšľajúci47110.97
pravicovo zmýšľajúci4840.35
nejaká iná skupina49100.88
so žiadnou z nich8890.8
nevie sa rozhodnúť99131.15

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 12.9841 / 16.8313

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.