Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A14B_2

Názov: A14B_2
Popis premennej: S ktorou z uvedených skupín sa najviac stotožňujete - druhá v poradí

Znenie otázky:
A za tým - druhá a tretia skupina v poradí? na 2. mieste:

PopisHodnota Frekvencia*%*
mladí1252.21
v strednom veku2443.89
starší3403.54
muži4373.27
ženy5665.84
ľudia z vidieckeho prostredia6716.28
ľudia z prostredia menšieho mesta7443.89
ľudia z prostredia veľkého mesta8181.59
Slováci1014212.56
Maďari11191.68
Rómovia1260.53
vyššia stredná vrstva1370.62
stredná vrstva14494.33
nižšia stredná vrstva15191.68
najnižšia vrstva1650.44
majetní1730.27
stredne majetní18181.59
chudobní19181.59
vyššie vzdelanie20262.3
stredné vzdelanie21272.39
nižšie vzdelanie2270.62
poľnohospodári23211.86
robotníci24363.18
majstri remesla25232.03
technici2670.62
odborní pracovníci27191.68
zamestnanci28121.06
podnikatelia29121.06
veriaci v Boha s dôverou v cirkev30332.92
veriaci v Boha bez dôvery v cirkev3170.62
ľudia bez vierovyznania3240.35
rímsko-katolíci33534.69
grécko-katolíci3480.71
evanjelíci a.v. (luteráni)3590.8
kalvíni3640.35
pravoslávni3740.35
kresťania vôbec38191.68
"tí dole"3980.71
"tí hore"4000
Bratislavčania41110.97
ne-Bratislavčania4220.18
ľudia zo západného Slovenska43151.33
ľudia z južného Slovenska44100.88
Stredoslováci45282.48
Východniari46353.09
ľavicovo zmýšľajúci4770.62
pravicovo zmýšľajúci4830.27
nejaká iná skupina4940.35
so žiadnou z nich8870.62
nevie sa rozhodnúť99393.45

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 21.5066 / 20.5998

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.