Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A14B_3

Názov: A14B_3
Popis premennej: S ktorou z uvedených skupín sa najviac stotožňujete - tretia v poradí

Znenie otázky:
A za tým - druhá a tretia skupina v poradí? na 3. mieste:

PopisHodnota Frekvencia*%*
mladí1181.59
v strednom veku2322.83
starší3201.77
muži4221.95
ženy5343.01
ľudia z vidieckeho prostredia6453.98
ľudia z prostredia menšieho mesta7332.92
ľudia z prostredia veľkého mesta830.27
Slováci10907.96
Maďari11141.24
Rómovia1210.09
vyššia stredná vrstva1380.71
stredná vrstva14373.27
nižšia stredná vrstva15171.5
najnižšia vrstva1620.18
majetní1740.35
stredne majetní18191.68
chudobní19161.41
vyššie vzdelanie20272.39
stredné vzdelanie21282.48
nižšie vzdelanie2250.44
poľnohospodári23161.41
robotníci24403.54
majstri remesla25201.77
technici2680.71
odborní pracovníci27272.39
zamestnanci28221.95
podnikatelia29131.15
veriaci v Boha s dôverou v cirkev30423.71
veriaci v Boha bez dôvery v cirkev31131.15
ľudia bez vierovyznania3260.53
rímsko-katolíci33494.33
grécko-katolíci3440.35
evanjelíci a.v. (luteráni)35131.15
kalvíni3630.27
pravoslávni3700
kresťania vôbec38322.83
"tí dole"39100.88
"tí hore"4030.27
Bratislavčania4180.71
ne-Bratislavčania4230.27
ľudia zo západného Slovenska43343.01
ľudia z južného Slovenska4450.44
Stredoslováci45544.77
Východniari46645.66
ľavicovo zmýšľajúci47232.03
pravicovo zmýšľajúci48151.33
nejaká iná skupina4970.62
so žiadnou z nich8870.62
nevie sa rozhodnúť9911510.17

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 31.9735 / 27.0766

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.