Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A16A

Názov: A16A
Popis premennej: Voči ktorej z uvedených skupín máte najväčšie výhrady

Znenie otázky:
A voči ktorej z uvedených skupín máte v súčasnosti osobne najväčšie výhrady?

PopisHodnota Frekvencia*%*
mladí1393.45
v strednom veku200
starší360.53
muži450.44
ženy500
ľudia z vidieckeho prostredia650.44
ľudia z prostredia menšieho mesta720.18
ľudia z prostredia veľkého mesta8161.41
Slováci1020.18
Maďari111099.64
Rómovia1233729.8
vyššia stredná vrstva1390.8
stredná vrstva1400
nižšia stredná vrstva1500
najnižšia vrstva1630.27
majetní1711510.17
stredne majetní1810.09
chudobní1910.09
vyššie vzdelanie2000
stredné vzdelanie2110.09
nižšie vzdelanie2200
poľnohospodári2300
robotníci2400
majstri remesla2500
technici2600
odborní pracovníci2710.09
zamestnanci2820.18
podnikatelia29332.92
veriaci v Boha s dôverou v cirkev30110.97
veriaci v Boha bez dôvery v cirkev3150.44
ľudia bez vierovyznania32181.59
rímsko-katolíci3340.35
grécko-katolíci3400
evanjelíci a.v. (luteráni)3500
kalvíni3600
pravoslávni3710.09
kresťania vôbec3820.18
"tí dole"39181.59
"tí hore"4014212.56
Bratislavčania41413.63
ne-Bratislavčania4200
ľudia zo západného Slovenska4320.18
ľudia z južného Slovenska4410.09
Stredoslováci4500
Východniari4630.27
ľavicovo zmýšľajúci4770.62
pravicovo zmýšľajúci4880.71
nejaká iná skupina49221.95
so žiadnou z nich8814212.56
nevie sa rozhodnúť99171.5

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 30.3599 / 26.9026

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.