Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A16B_2

Názov: A16B_2
Popis premennej: Voči ktorej z uvedených skupín máte najväčšie výhrady - druhá v poradí

Znenie otázky:
A za tým - druhá a tretia skupina v poradí? "Najsilnejšie výhrady mám k...": na 2. mieste:

PopisHodnota Frekvencia*%*
mladí1131.15
v strednom veku200
starší370.62
muži430.27
ženy500
ľudia z vidieckeho prostredia610.09
ľudia z prostredia menšieho mesta700
ľudia z prostredia veľkého mesta8161.41
Slováci1000
Maďari11988.66
Rómovia1221118.66
vyššia stredná vrstva1380.71
stredná vrstva1420.18
nižšia stredná vrstva1520.18
najnižšia vrstva1670.62
majetní1712811.32
stredne majetní1820.18
chudobní1910.09
vyššie vzdelanie2010.09
stredné vzdelanie2130.27
nižšie vzdelanie2230.27
poľnohospodári2310.09
robotníci2400
majstri remesla2500
technici2600
odborní pracovníci2710.09
zamestnanci2820.18
podnikatelia29746.54
veriaci v Boha s dôverou v cirkev30131.15
veriaci v Boha bez dôvery v cirkev31110.97
ľudia bez vierovyznania32191.68
rímsko-katolíci3370.62
grécko-katolíci3410.09
evanjelíci a.v. (luteráni)3510.09
kalvíni3610.09
pravoslávni3710.09
kresťania vôbec3860.53
"tí dole"39151.33
"tí hore"401129.9
Bratislavčania41474.16
ne-Bratislavčania4230.27
ľudia zo západného Slovenska4350.44
ľudia z južného Slovenska4440.35
Stredoslováci4500
Východniari4640.35
ľavicovo zmýšľajúci47181.59
pravicovo zmýšľajúci48121.06
nejaká iná skupina49131.15
so žiadnou z nich8814212.56
nevie sa rozhodnúť991129.9

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 38.8789 / 31.4104

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.