Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A16B_3

Názov: A16B_3
Popis premennej: Voči ktorej z uvedených skupín máte najväčšie výhrady - tretia v poradí

Znenie otázky:
A za tým - druhá a tretia skupina v poradí? "Najsilnejšie výhrady mám k...": na 3. mieste:

PopisHodnota Frekvencia*%*
mladí1121.06
v strednom veku200
starší350.44
muži420.18
ženy510.09
ľudia z vidieckeho prostredia610.09
ľudia z prostredia menšieho mesta700
ľudia z prostredia veľkého mesta8201.77
Slováci1030.27
Maďari11494.33
Rómovia12988.66
vyššia stredná vrstva1340.35
stredná vrstva1400
nižšia stredná vrstva1500
najnižšia vrstva1650.44
majetní17776.81
stredne majetní1810.09
chudobní1910.09
vyššie vzdelanie2020.18
stredné vzdelanie2120.18
nižšie vzdelanie2240.35
poľnohospodári2320.18
robotníci2430.27
majstri remesla2520.18
technici2600
odborní pracovníci2700
zamestnanci2800
podnikatelia29706.19
veriaci v Boha s dôverou v cirkev30151.33
veriaci v Boha bez dôvery v cirkev31151.33
ľudia bez vierovyznania32282.48
rímsko-katolíci3310.09
grécko-katolíci3400
evanjelíci a.v. (luteráni)3530.27
kalvíni3660.53
pravoslávni3710.09
kresťania vôbec38110.97
"tí dole"3960.53
"tí hore"4011810.43
Bratislavčania41544.77
ne-Bratislavčania4230.27
ľudia zo západného Slovenska4330.27
ľudia z južného Slovenska4460.53
Stredoslováci4520.18
Východniari4680.71
ľavicovo zmýšľajúci47272.39
pravicovo zmýšľajúci48282.48
nejaká iná skupina49161.41
so žiadnou z nich8814212.56
nevie sa rozhodnúť9927424.23

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 52.6799 / 34.4447

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.