Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A24_A

Názov: A24_A
Popis premennej: Patria do dejín Vášho národa: preduhorské obd. starých Slovanov

Znenie otázky:
Návštevník z cudziny by sa Vás mohol opýtať na "dejiny Vášho národa". Podľa Vás, patria alebo nepatria do týchto dejín nasledovné obdobia a udalosti?
A - preduhorské obdobie starých Slovanov na tomto území

PopisHodnota Frekvencia*%*
určite patrí152045.98
skôr patrí227023.87
skôr nepatrí3696.1
určite nepatrí4221.95
nepozná dostatočne820918.48
pozná, ale nevie sa rozhodnúť9413.63

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 3.00265 / 2.83358

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.