Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A24_B

Názov: A24_B
Popis premennej: Patria do dejín Vášho národa: celé obdobie Uhorska

Znenie otázky:
Návštevník z cudziny by sa Vás mohol opýtať na "dejiny Vášho národa". Podľa Vás, patria alebo nepatria do týchto dejín nasledovné obdobia a udalosti?
B - celé obdobie Uhorska

PopisHodnota Frekvencia*%*
určite patrí143238.2
skôr patrí234530.5
skôr nepatrí311510.17
určite nepatrí4282.48
nepozná dostatočne817615.56
pozná, ale nevie sa rozhodnúť9353.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 2.91954 / 2.61948

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.