Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A24_C

Názov: A24_C
Popis premennej: Patria do dejín Vášho národa: čo sa odohrávalo v Československu v 20. storočí

Znenie otázky:
Návštevník z cudziny by sa Vás mohol opýtať na "dejiny Vášho národa". Podľa Vás, patria alebo nepatria do týchto dejín nasledovné obdobia a udalosti?
C - to, čo sa odohrávalo v Československu v 20. storočí

PopisHodnota Frekvencia*%*
určite patrí165658
skôr patrí233729.8
skôr nepatrí3282.48
určite nepatrí4100.88
nepozná dostatočne8726.37
pozná, ale nevie sa rozhodnúť9282.48

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 2.01768 / 2.03675

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.