Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A25_1

Názov: A25_1
Popis premennej: Vyberte pozitívne udalosti z dejín

Znenie otázky:
Od roku 1918 sa u nás odohrali viaceré pozoruhodné historické udalosti. Z nasledovného neúplného zoznamu takýchto udalostí vyberte, prosím, najviac tri - také, ktoré považujete za najpozitívnejšie!

PopisHodnota Frekvencia*%*
rozpad Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne117115.12
tzv. Trianonská zmluva, ktorou pripadli mnohé časti Uhorska2221.95
vznik Československa v roku 1918326623.52
autonómia Slovenska v rámci Československa (jeseň 1938)4191.68
vyháňanie Čechov zo Slovenska na jeseň 1938570.62
tzv. Viedenská arbitráž, ktorou južné územia Slovenska pripa6131.15
vyhlásenie samostatne Slovenskej republiky na jar 19397474.16
arizácia židovského majetku za vojnového Slovenského štátu840.35
transporty Židov zo Slovenska do koncentračných táborov1060.53
Slovenské národné povstanie v auguste 1944111049.2
obnovenie Československa v roku 194512242.12
odsun Nemcov z Československa v roku 19451390.8
postih Maďarov zo Slovenska po 2. svetovej vojne1410.09
znárodnenie po Februári 194815131.15
politické procesy v 50. rokoch1610.09
kolektivizácia poľnohospodárstva v 50. rokoch1730.27
spriemyselnenie (industrializácia) Slovenska v 50. rokoch18100.88
reformný (obrodný) proces v prvej polovici roka 196819322.83
obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v august2060.53
federalizácia Československa dosiahnutá na jeseň 19682190.8
proces tzv. normalizácie po roku 1969 (v 70. rokoch)2290.8
November 19892313111.58
dohoda o odsune sovietskych vojsk z Československa24474.16
rozdelenie Česko-Slovenska po voľbách 199225141.24
vznik samostatnej Slovenskej republiky v januári 199326514.51
žiadna z nich2700
77221.95
nepozná tieto udalosti88262.3
pozná udalosti, ale nevie sa rozhodnúť99645.66

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 18.4598 / 26.0585

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.