Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A25_2

Názov: A25_2
Popis premennej: Vyberte pozitívne udalosti z dejín

Znenie otázky:
Od roku 1918 sa u nás odohrali viaceré pozoruhodné historické udalosti. Z nasledovného neúplného zoznamu takýchto udalostí vyberte, prosím, najviac tri - také, ktoré považujete za najpozitívnejšie!

PopisHodnota Frekvencia*%*
rozpad Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne1191.68
tzv. Trianonská zmluva, ktorou pripadli mnohé časti Uhorska2171.5
vznik Československa v roku 19183978.58
autonómia Slovenska v rámci Československa (jeseň 1938)4161.41
vyháňanie Čechov zo Slovenska na jeseň 1938550.44
tzv. Viedenská arbitráž, ktorou južné územia Slovenska pripa630.27
vyhlásenie samostatne Slovenskej republiky na jar 19397524.6
arizácia židovského majetku za vojnového Slovenského štátu810.09
transporty Židov zo Slovenska do koncentračných táborov1030.27
Slovenské národné povstanie v auguste 19441115213.44
obnovenie Československa v roku 194512575.04
odsun Nemcov z Československa v roku 194513252.21
postih Maďarov zo Slovenska po 2. svetovej vojne14100.88
znárodnenie po Februári 194815121.06
politické procesy v 50. rokoch1610.09
kolektivizácia poľnohospodárstva v 50. rokoch1790.8
spriemyselnenie (industrializácia) Slovenska v 50. rokoch18332.92
reformný (obrodný) proces v prvej polovici roka 196819484.24
obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v august2070.62
federalizácia Československa dosiahnutá na jeseň 196821181.59
proces tzv. normalizácie po roku 1969 (v 70. rokoch)22100.88
November 19892312911.41
dohoda o odsune sovietskych vojsk z Československa2412210.79
rozdelenie Česko-Slovenska po voľbách 199225403.54
vznik samostatnej Slovenskej republiky v januári 199326837.34
žiadna z nich2700
nepozná tieto udalosti8800
pozná udalosti, ale nevie sa rozhodnúť9900
SYSMISS16214.32

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 969
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 26
Priemer / štandardná odchýlka: 15.8101 / 8.11278

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.