Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A25_3

Názov: A25_3
Popis premennej: Vyberte pozitívne udalosti z dejín

Znenie otázky:
Od roku 1918 sa u nás odohrali viaceré pozoruhodné historické udalosti. Z nasledovného neúplného zoznamu takýchto udalostí vyberte, prosím, najviac tri - také, ktoré považujete za najpozitívnejšie!

PopisHodnota Frekvencia*%*
rozpad Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne1131.15
tzv. Trianonská zmluva, ktorou pripadli mnohé časti Uhorska210.09
vznik Československa v roku 19183413.63
autonómia Slovenska v rámci Československa (jeseň 1938)440.35
vyháňanie Čechov zo Slovenska na jeseň 1938500
tzv. Viedenská arbitráž, ktorou južné územia Slovenska pripa620.18
vyhlásenie samostatne Slovenskej republiky na jar 19397181.59
arizácia židovského majetku za vojnového Slovenského štátu810.09
transporty Židov zo Slovenska do koncentračných táborov1010.09
Slovenské národné povstanie v auguste 194411615.39
obnovenie Československa v roku 194512211.86
odsun Nemcov z Československa v roku 194513161.41
postih Maďarov zo Slovenska po 2. svetovej vojne14121.06
znárodnenie po Februári 194815121.06
politické procesy v 50. rokoch1620.18
kolektivizácia poľnohospodárstva v 50. rokoch17171.5
spriemyselnenie (industrializácia) Slovenska v 50. rokoch18322.83
reformný (obrodný) proces v prvej polovici roka 196819302.65
obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v august2040.35
federalizácia Československa dosiahnutá na jeseň 196821110.97
proces tzv. normalizácie po roku 1969 (v 70. rokoch)2270.62
November 19892312110.7
dohoda o odsune sovietskych vojsk z Československa2411410.08
rozdelenie Česko-Slovenska po voľbách 199225403.54
vznik samostatnej Slovenskej republiky v januári 19932624721.84
žiadna z nich2700
nepozná tieto udalosti8800
pozná udalosti, ale nevie sa rozhodnúť9900
SYSMISS30326.79

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 828
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 26
Priemer / štandardná odchýlka: 20.1232 / 7.17238

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.