Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A26_1

Názov: A26_1
Popis premennej: Vyberte negatívnejšie udalosti z dejín

Znenie otázky:
A teraz zo zoznamu vyberte, prosím, také tri udalosti, ktorí Vy považujete za najnegatívnejšie!

PopisHodnota Frekvencia*%*
rozpad Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne1110.97
tzv. Trianonská zmluva, ktorou pripadli mnohé časti Uhorska2464.07
vznik Československa v roku 1918330.27
autonómia Slovenska v rámci Československa (jeseň 1938)4211.86
vyháňanie Čechov zo Slovenska na jeseň 19385988.66
tzv. Viedenská arbitráž, ktorou južné územia Slovenska pripa614112.47
vyhlásenie samostatne Slovenskej republiky na jar 19397181.59
arizácia židovského majetku za vojnového Slovenského štátu8615.39
transporty Židov zo Slovenska do koncentračných táborov1026123.08
Slovenské národné povstanie v auguste 19441120.18
obnovenie Československa v roku 19451220.18
odsun Nemcov z Československa v roku 19451370.62
postih Maďarov zo Slovenska po 2. svetovej vojne14282.48
znárodnenie po Februári 194815312.74
politické procesy v 50. rokoch16464.07
kolektivizácia poľnohospodárstva v 50. rokoch17201.77
spriemyselnenie (industrializácia) Slovenska v 50. rokoch1840.35
reformný (obrodný) proces v prvej polovici roka 19681930.27
obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v august201049.2
federalizácia Československa dosiahnutá na jeseň 19682110.09
proces tzv. normalizácie po roku 1969 (v 70. rokoch)2270.62
November 198923211.86
dohoda o odsune sovietskych vojsk z Československa2430.27
rozdelenie Česko-Slovenska po voľbách 199225504.42
vznik samostatnej Slovenskej republiky v januári 199326121.06
žiadna z nich2700
77242.12
nepozná tieto udalosti88282.48
pozná udalosti, ale nevie sa rozhodnúť99786.9

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 20.6552 / 26.8029

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.