Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A26_2

Názov: A26_2
Popis premennej: Vyberte negatívnejšie udalosti z dejín

Znenie otázky:
A teraz zo zoznamu vyberte, prosím, také tri udalosti, ktorí Vy považujete za najnegatívnejšie!

PopisHodnota Frekvencia*%*
rozpad Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne130.27
tzv. Trianonská zmluva, ktorou pripadli mnohé časti Uhorska280.71
vznik Československa v roku 1918310.09
autonómia Slovenska v rámci Československa (jeseň 1938)410.09
vyháňanie Čechov zo Slovenska na jeseň 19385191.68
tzv. Viedenská arbitráž, ktorou južné územia Slovenska pripa6524.6
vyhlásenie samostatne Slovenskej republiky na jar 1939780.71
arizácia židovského majetku za vojnového Slovenského štátu8595.22
transporty Židov zo Slovenska do koncentračných táborov1021018.57
Slovenské národné povstanie v auguste 19441130.27
obnovenie Československa v roku 19451270.62
odsun Nemcov z Československa v roku 194513100.88
postih Maďarov zo Slovenska po 2. svetovej vojne14252.21
znárodnenie po Februári 194815605.31
politické procesy v 50. rokoch1612010.61
kolektivizácia poľnohospodárstva v 50. rokoch17292.56
spriemyselnenie (industrializácia) Slovenska v 50. rokoch1840.35
reformný (obrodný) proces v prvej polovici roka 196819100.88
obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v august2018116
federalizácia Československa dosiahnutá na jeseň 19682170.62
proces tzv. normalizácie po roku 1969 (v 70. rokoch)22292.56
November 198923151.33
dohoda o odsune sovietskych vojsk z Československa2440.35
rozdelenie Česko-Slovenska po voľbách 199225484.24
vznik samostatnej Slovenskej republiky v januári 199326272.39
žiadna z nich2700
nepozná tieto udalosti8800
pozná udalosti, ale nevie sa rozhodnúť9900
SYSMISS19116.89

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 940
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 26
Priemer / štandardná odchýlka: 14.8734 / 5.93826

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.