Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A26_3

Názov: A26_3
Popis premennej: Vyberte negatívnejšie udalosti z dejín

Znenie otázky:
A teraz zo zoznamu vyberte, prosím, také tri udalosti, ktorí Vy považujete za najnegatívnejšie!

PopisHodnota Frekvencia*%*
rozpad Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne100
tzv. Trianonská zmluva, ktorou pripadli mnohé časti Uhorska260.53
vznik Československa v roku 1918300
autonómia Slovenska v rámci Československa (jeseň 1938)430.27
vyháňanie Čechov zo Slovenska na jeseň 19385161.41
tzv. Viedenská arbitráž, ktorou južné územia Slovenska pripa6312.74
vyhlásenie samostatne Slovenskej republiky na jar 1939740.35
arizácia židovského majetku za vojnového Slovenského štátu8211.86
transporty Židov zo Slovenska do koncentračných táborov10706.19
Slovenské národné povstanie v auguste 19441120.18
obnovenie Československa v roku 19451210.09
odsun Nemcov z Československa v roku 194513161.41
postih Maďarov zo Slovenska po 2. svetovej vojne14262.3
znárodnenie po Februári 194815292.56
politické procesy v 50. rokoch16938.22
kolektivizácia poľnohospodárstva v 50. rokoch17332.92
spriemyselnenie (industrializácia) Slovenska v 50. rokoch1870.62
reformný (obrodný) proces v prvej polovici roka 19681960.53
obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v august2021018.57
federalizácia Československa dosiahnutá na jeseň 196821110.97
proces tzv. normalizácie po roku 1969 (v 70. rokoch)22665.84
November 198923181.59
dohoda o odsune sovietskych vojsk z Československa2410.09
rozdelenie Česko-Slovenska po voľbách 1992251129.9
vznik samostatnej Slovenskej republiky v januári 199326302.65
žiadna z nich2700
nepozná tieto udalosti8800
pozná udalosti, ale nevie sa rozhodnúť9900
SYSMISS31928.21

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 812
Minimálna / maximálna hodnota: 2 / 26
Priemer / štandardná odchýlka: 17.7549 / 5.85672

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.