Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A34

Názov: A34
Popis premennej: do ktorej kultúry historicky patrí Slovensko

Znenie otázky:
Do ktorej kultúry Slovensko historicky patrí: do východnej (Byzancia, Rusko), alebo do západnej? Na to existujú rozličné názory. Ku ktorému z nasledujúcich názorov sa prikláňate Vy?

PopisHodnota Frekvencia*%*
určite k západnej kultúre1484.24
skôr k západnej kultúre211410.08
rovnako blízko k západnej i východnej kultúre330827.23
skôr k východnej kultúre433129.27
určite k východnej kultúre5786.9
iná odpoveď630.27
o takých veciach vôbec neuvažuje818416.27
má o tom predstavu, ale nevie sa rozhodnúť ako odpovedať9655.75

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 4.41114 / 2.2388

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.