Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A38_C

Názov: A38_C
Popis premennej: Výroky: iba malá skupina ľudí plne zasvätená Bohu sa dočká spasenia

Znenie otázky:
Ľudia vyjadrujú svoje životné presvedčenia napr. takými výrokmi, aké Vám teraz prečítam. Posúďte ich, prosím, jeden po druhom a vyslovte k nim svoj súhlas alebo nesúhlas.
C - "Iba vyvolená skupina ľudí plne zasvätená Bohu a kajajúca sa za svoje hriechy dočká sa spasenia v súdny deň"

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím1655.75
skôr súhlasím214312.64
skôr nesúhlasím326723.61
vôbec nesúhlasím450945
výroku nerozumie8524.6
výroku rozumie, ale nevie sa rozhodnúť, ako ho posúdiť9958.4

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 3.94253 / 2.02359

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.