Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A38_G

Názov: A38_G
Popis premennej: Výroky: jediné ohraničenie slobody - nerobiť zle iným

Znenie otázky:
Ľudia vyjadrujú svoje životné presvedčenia napr. takými výrokmi, aké Vám teraz prečítam. Posúďte ich, prosím, jeden po druhom a vyslovte k nim svoj súhlas alebo nesúhlas.
G - "Jediným ohraničením našej slobody by malo byť, aby sme našim konaním nerobili zle iným"

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím141036.25
skôr súhlasím246541.11
skôr nesúhlasím313712.11
vôbec nesúhlasím4544.77
výroku nerozumie8201.77
výroku rozumie, ale nevie sa rozhodnúť, ako ho posúdiť9453.98

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 2.23873 / 1.79072

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.