Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A38_J

Názov: A38_J
Popis premennej: Výroky: treba odstrániť všetky orgány štátu, aby ľudia mohli žiť slobodne

Znenie otázky:
Ľudia vyjadrujú svoje životné presvedčenia napr. takými výrokmi, aké Vám teraz prečítam. Posúďte ich, prosím, jeden po druhom a vyslovte k nim svoj súhlas alebo nesúhlas.
J - "Ľudia majú žiť slobodne, a preto treba odstrániť všetky orgány štátu - tie iba potláčajú slobodu ľudí"

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím1736.45
skôr súhlasím215613.79
skôr nesúhlasím344739.52
vôbec nesúhlasím430827.23
výroku nerozumie8494.33
výroku rozumie, ale nevie sa rozhodnúť, ako ho posúdiť9988.66

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 3.74182 / 2.07953

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.