Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A38_L

Názov: A38_L
Popis premennej: Výroky: najdôležitejšie v živote je mať dosť peňazí

Znenie otázky:
Ľudia vyjadrujú svoje životné presvedčenia napr. takými výrokmi, aké Vám teraz prečítam. Posúďte ich, prosím, jeden po druhom a vyslovte k nim svoj súhlas alebo nesúhlas.
L - "Najdôležitejšie v živote je mať dosť peňazí a tešiť sa z mnohých vecí, ktoré človek za ne kúpi"

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím11029.02
skôr súhlasím232628.82
skôr nesúhlasím345940.58
vôbec nesúhlasím420518.13
výroku nerozumie820.18
výroku rozumie, ale nevie sa rozhodnúť, ako ho posúdiť9373.27

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 2.91777 / 1.43081

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.