Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A38_M

Názov: A38_M
Popis premennej: Výroky: hlavným problémom už nie sú peniaze, ale ako sa sebarealizovať

Znenie otázky:
Ľudia vyjadrujú svoje životné presvedčenia napr. takými výrokmi, aké Vám teraz prečítam. Posúďte ich, prosím, jeden po druhom a vyslovte k nim svoj súhlas alebo nesúhlas.
M - "Hlavným problémom už nie sú peniaze - ide o to, ako sa sebarealizovať"

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím111810.43
skôr súhlasím244839.61
skôr nesúhlasím332829
vôbec nesúhlasím41049.2
výroku nerozumie8524.6
výroku rozumie, ale nevie sa rozhodnúť, ako ho posúdiť9817.16

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1131
Platné odpovede: 1131
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 3.14677 / 2.1484

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.