Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Vzťah obyvateľov Slovenska k divadelnému umeniu
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej T37

Názov: T37
Popis premennej: Informovanosť respondenta o repertoári divadiel a divadelných predstavení

Znenie otázky:
Domnievate sa, že o repertoári divadiel a divadelných súborov, ktoré vystupujú v mieste vášho bydliska a blízkom okolí ste dostatočne informovaný/á?

PopisHodnota Frekvencia*%*
som dostatočne informovaný/á 1 412 28.05
nie som dostatočne informovaný/á 2 305 20.76
neviem posúdiť svoju informovanosť 3 279 18.99
nezaujímam sa o to 4 472 32.13
Sysmiss 1 0.07

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1468
Minimálna / maximálna hodnota: 1 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.