Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Vzťah obyvateľov Slovenska k divadelnému umeniu
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej T57

Názov: T57
Popis premennej: Hlavné zamestnanie

Znenie otázky:
Zaraďte sa, prosím, do jednej z nasledujúcich kategórií podľa Vášho hlavného zamestnania, t.j. podľa pracovnej činnosti, z ktorej máte rozhodujúci príjem peňazí.

PopisHodnota Frekvencia*%*
pomocný manuálny pracovník, bez kvalifikácie (v poľnohospodárstve, priemysle, v službách) 1 81 5.51
kvalifikovaný manuálny pracovník (remeselník, opravár, predavač, obsluha strojov a zariadení a pod.) 2 241 16.41
výkonný (stredoškolsky vzdelaný) odborný pracovník (pracovník v administratíve, zdravotník, vychovávateľ) 3 250 17.02
tvorivý (vysokoškolsky vzdelaný) odborný pracovník (technik, štátny lekár, vedec, informatik, umelec a pod.) 4 105 7.15
riaditeľ, námestník, politik,... 5 2 0.14
samostatne ekonomicky činný (podnikateľ, živnostník, súkromný lekár, súkromný právnik a pod.) 6 103 7.01
nepracujúci dôchodca 7 277 18.86
študent 8 165 11.23
v domácnosti alebo na materskej dovolenke 9 62 4.22
nezamestnaný 10 152 10.35
iné 11 26 1.77
Sysmiss 5 0.34

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1464
Minimálna / maximálna hodnota: 5 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.