Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q5_1

Názov: Q5_1
Popis premennej: Aké opatrenia v oblasti práce a rodiny - zlepšiť život žien - 1

Znenie otázky:
Zamyslite sa prosím na tým, ktoré konkrétne opatrenia v oblasti práce a rodiny by pomohli zlepšiť život žien v našej spoločnosti? Uveďte najviac tri možnosti!

PopisHodnota Frekvencia*%*
nič nie je treba meniť špeciálne pre ženy01064.2
zvýšiť odmeťovanie žien1125749.86
vytvoriť pracovné podmienky pre zlúčenie práce a rodiny276330.27
zvýšiť finančnú podporu rodiny zo strany štátu32058.13
nezvýhodťovať mužov pri prijímaní do zamestnania a prepúšťan4542.14
zavádzať viac a finančne dostupných služieb5411.63
zvýšiť zastúpenie žien vo verejných a riadiacich pozíciách6361.43
verejne kritizovať prejavy mužskej nadradenosti7150.6
zlepšiť prípravu žien na pôsobenie vo verejných a politickýc8100.4
podporovať ženy k štúdiu technických odborov10110.44
neviem99230.91

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 2.62079 / 9.34186

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.