Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q5_2

Názov: Q5_2
Popis premennej: Aké opatrenia v oblasti práce a rodiny - zlepšiť život žien - 2

Znenie otázky:
Zamyslite sa prosím na tým, ktoré konkrétne opatrenia v oblasti práce a rodiny by pomohli zlepšiť život žien v našej spoločnosti? Uveďte najviac tri možnosti!

PopisHodnota Frekvencia*%*
nič nie je treba meniť špeciálne pre ženy000
zvýšiť odmeťovanie žien1652.58
vytvoriť pracovné podmienky pre zlúčenie práce a rodiny272828.88
zvýšiť finančnú podporu rodiny zo strany štátu379231.42
nezvýhodťovať mužov pri prijímaní do zamestnania a prepúšťan41987.85
zavádzať viac a finančne dostupných služieb52419.56
zvýšiť zastúpenie žien vo verejných a riadiacich pozíciách61365.39
verejne kritizovať prejavy mužskej nadradenosti7702.78
zlepšiť prípravu žien na pôsobenie vo verejných a politickýc8471.86
podporovať ženy k štúdiu technických odborov10180.71
neviem9900
SYSMISS2268.96

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2295
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 10
Priemer / štandardná odchýlka: 3.37952 / 1.6467

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.