Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q5_3

Názov: Q5_3
Popis premennej: Aké opatrenia v oblasti práce a rodiny - zlepšiť život žien - 3

Znenie otázky:
Zamyslite sa prosím na tým, ktoré konkrétne opatrenia v oblasti práce a rodiny by pomohli zlepšiť život žien v našej spoločnosti? Uveďte najviac tri možnosti!

PopisHodnota Frekvencia*%*
nič nie je treba meniť špeciálne pre ženy000
zvýšiť odmeťovanie žien1461.82
vytvoriť pracovné podmienky pre zlúčenie práce a rodiny2582.3
zvýšiť finančnú podporu rodiny zo strany štátu340516.07
nezvýhodťovať mužov pri prijímaní do zamestnania a prepúšťan42268.96
zavádzať viac a finančne dostupných služieb537814.99
zvýšiť zastúpenie žien vo verejných a riadiacich pozíciách634813.8
verejne kritizovať prejavy mužskej nadradenosti71807.14
zlepšiť prípravu žien na pôsobenie vo verejných a politickýc81054.17
podporovať ženy k štúdiu technických odborov101726.82
neviem9900
SYSMISS60323.92

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 1918
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 10
Priemer / štandardná odchýlka: 5.25495 / 2.20166

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.