Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q10_C

Názov: Q10_C
Popis premennej: Znevýhodnený/á: vedúci bol s Vašou prácou neustále nespokojný

Znenie otázky:
Boli ste niekedy počas svojej pracovnej dráhy v zamestnaní znevýhodnený/á - napr. tým, že:
vedúci bol s Vašou prácou neustále nespokojný, aj keď ste ju robili načas a v porovnateľnej kvalite ako ostatní

PopisHodnota Frekvencia*%*
áno140115.91
nie2160163.51
netýka sa ma82449.68
neviem927510.91

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 3.18524 / 2.7544

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.