Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q11

Názov: Q11
Popis premennej: Ženy aj muži odchádzať do dôchodku rovnako vo veku 62 rokov - hodnotenie

Znenie otázky:
Uplatťovanie rodovej rovnosti mužov a žien sa prejavuje aj v dôchodkovej reforme, podľa ktorej sa bude postupne vyrovnávať vek odchodu do dôchodku pre mužov aj ženy. Ako hodnotíte túto zmenu, podľa ktorej budú ženy aj muži odchádzať do dôchodku rovnako vo veku 62 rokov?

PopisHodnota Frekvencia*%*
rozhodne s tým súhlasím11546.11
skôr s tým súhlasím232312.81
skôr s tým nesúhlasím379331.46
rozhodne s tým nesúhlasím4115445.78
neviem to posúdiť9973.85

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 3.43832 / 1.4227

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.