Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q12_A

Názov: Q12_A
Popis premennej: Muž aj žena - by mali prispievať do príjmu domácnosti

Znenie otázky:
Často sa hovorí aj o zmenách v deľbe rolí medzi mužmi a ženami. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmito výrokmi:
Obaja - muž aj žena - by mali prispievať do príjmu domácnosti

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím1164965.41
skôr súhlasím259923.76
rovnako súhlasím ako nesúhlasím31847.3
skôr nesúhlasím4672.66
vôbec nesúhlasím550.2
neviem to posúdiť9170.67

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 1.52519 / 0.978063

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.