Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q12_B

Názov: Q12_B
Popis premennej: Poslaním muža je zarábať peniaze, poslaním ženy je starať sa o domov a rodinu

Znenie otázky:
Často sa hovorí aj o zmenách v deľbe rolí medzi mužmi a ženami. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmito výrokmi:
Poslaním muža je zarábať peniaze, poslaním ženy je starať sa o domov a rodinu

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím138615.31
skôr súhlasím273629.19
rovnako súhlasím ako nesúhlasím371928.52
skôr nesúhlasím446518.45
vôbec nesúhlasím52038.05
neviem to posúdiť9120.48

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 2.77588 / 1.23802

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.