Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q12_C

Názov: Q12_C
Popis premennej: Muži by sa mali podieľať na domácich prácach vo väčšej miere

Znenie otázky:
Často sa hovorí aj o zmenách v deľbe rolí medzi mužmi a ženami. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmito výrokmi:
Muži by sa mali podieľať na domácich prácach vo väčšej miere než sa podieľajú v súčasnosti

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím152020.63
skôr súhlasím2102740.74
rovnako súhlasím ako nesúhlasím361824.51
skôr nesúhlasím425810.23
vôbec nesúhlasím5481.9
neviem to posúdiť9501.98

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 2.43951 / 1.34593

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.